brand
search
guitar-pick

Kytarové doprovody k písničkám

Na kytaru se dá hrát velké množství doprovodů. Schválně si poslechněte několik písniček za sebou, zjistíte, že kytara hraje nejen jiné akordy, ale i jiný doprovod (zjednodušeně rytmus). Některé písničky se liší v doprovodu hodně, jiné jenom trochu, tak na čem vlastně záleží?

Všiměte si, že u všech písniček na spísničkou.cz uvádíme takt a tempo. To jsou dva hlavní faktory, které ukazují, jaký doprovod se dá na kytaru hrát. Pak samozřejmě záleží na stylu a atmosféře celé písně.

Existuje několik typických doprovodů, ze kterých se dá při hraní písniček vycházet, jsou řekněme univerzální. Nejsou to doprovody hrané kytaristou v originále skladby, pro běžné zahrání písničky jsou ale vhodné. Právě na tyto základní doprovody se v tomto článku zaměříme.

Aby to bylo co nejpřehlednější, doprovody jsou očíslovány. U řady písní na spísničkou.cz najdete označení doprovodů, které lze při hraní použít. Časem je můžete obmněňovat a obohacovat o vlastní nápady.

Následující značky používáme k označení způsobu hry na kytaru. Říkají, jestli máte pravou rukou hrát zezhora nebo zespoda, jak dlouho má akord znít nebo jak silně má být zahraný:

  • - Dolů
  • - Nahoru
  • - Dolů silněji
  • - Nahoru silněji
  • - Dolů, zatlumené struny levou rukou
  • - Nahoru, zatlumené struny levou rukou
  • - Dolů krátce
  • - Nahoru krátce
  • - Dolů, krátce a silněji

4/4 - čtvrťové dělení

Ve 4/4 taktu se čtvrtinovým dělením se počítá do čtyř (čtyři čtvrťové noty v taktu). Na každou dobu jde pravá ruka směrem dolů.

Číslo doprovodurazdvatřičtyř
1
2

4/4 - osminové dělení

Ve 4/4 taktu s osminovým dělením se každá doba (čtvrťová nota) rozdělí na dvě - vzniknou osminové noty. Počítá se prv-ní, dru-há, tře-tí, čtvr-tá - vždy na dvě slabiky. Na lichých osminách jde ruka zpravidla dolů, na sudých nahoru. Existují ale i doprovody, kde se hrají všechny osminy jen zezhora.

Číslo doprovoduprvdrutřečtvr
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pár rad na závěr